Infoznak naglowek

Dodatkowe informacje

Bazą wyjściową dla firmy INFOZNAK podczas przygotowywania projektów są oficjalne wzory oznakowania pionowego, poziomego oraz systemy urządzeń bezpieczeństwa ruchu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Podczas przygotowywania projektu organizacji ruchu zawsze dostosowujemy się do klienta i tworzymy wszelkie nowe konfiguracje projektowe na życzenie i wedle upodobań zamawiającego, uwzględniając przy tym przepisy prawne.

Firma INFOZNAK przygotowuje także projekty reklam, tablic reklamowych, billboardów, reklam o zmiennej treści znajdujących się w pasie i poza pasem drogowym.
INFOZNAK prowadzi postępowania administracyjne przed odpowiednimi organami wydającymi zgodę na postawienie takiej reklamy w pobliżu drogi publicznej na podstawie art. 43 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.).

UWAGA! CAŁOŚCIOWY projekt organizacji ruchu zawiera ponadto dodatkową dokumentacją opracowywaną przez INFOZNAK zawierającą dodatkowe wytyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Zamów swój projekt

+48 609 543 540

infoznak@infoznak.pl

profesjonalne projekty organizacji ruchu